top of page

Ramaderia Regenerativa, un Model Sostenible per Colombia

Amb la col·laboració del Prof. Alfonso Acevedo, de la Univ. De Córdoba (Colòmbia) s'està desenvolupant un estudi del potencial de la ramaderia regenerativa a Colòmbia. En la setmana compresa entre el 23 i 27 de setembre de 2019, amb el suport de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (UPC) i dins el marc del Projecte AQUARISC amb la Governació del Cauca, es va iniciar la capacitació i assessoria a petits productors del Departament del Cauca, a Colòmbia.Els sols del món s'estan deteriorant ràpidament a causa de l'erosió, l'esgotament dels nutrients, la pèrdua de carboni orgànic, la compactació i altres amenaces. Segons l'ONU (2015), l'erosió destrueix cada any de 25 a 40000 MILIONS / ton de la capa arable.


A Colòmbia, el sòl amb vocació agrícola correspon a 22 milions d'Ha, Agroforestal quatre milions d'Ha i Ramadera, 15 milions d'Ha. No obstant això, s'utilitzen en Agricultura cinc milions d'hectàrees i en Ramaderia més de 34 milions d'hectàrees (IGAC, 2012), presentant-se seriosos conflictes i deteriorament progressiu dels ecosistemes.


La situació tendeix a millorar amb la implementació de models alternatius de ramaderia regenerativa, que milloren la funcionalitat i estructura dels ecosistemes, i per tant, s'incrementa la capacitat de resiliència del territori, mitjançant l'oferta de serveis ecosistèmics que enforteixen l'economia i el benestar humà.


La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC està desenvolupant una capacitació a petits productors del Cauca, dins el marc del projecte AQUARISC, finançat per la Governació del Cauca, amb el propòsit d'implementar projectes de ramaderia regenerativa que permeten protegir les capçaleres de la xarxa hídrica que proveeixen els aqüeductes municipals de la zona.

 

La ramaderia regenerativa, es pot definir com un model de gestió ramadera sostenible, que millora la productivitat de l'explotació, i al mateix temps permet la restauració d'ecosistemes a través de la rehabilitació i conservació de sòls i l'augment de la biodiversitat.

El model igualment, permet que els animals puguin tenir una oferta alimentària diversa permanent en qualsevol època de l'any, amb control biològic natural, afavorint l'oferta biològica del sòl, la captura de carboni i disminuint les emissions de gasos d'efecte hivernacle


Aquesta metodologia planteja que el bestiar pastor com ho faria naturalment, en grups compactes i en cicles de temps controlats, per evitar el sobrepasturatge i l'erosió de terra. Això ajuda sens dubte a la recuperació i consolidació dels sòls, augmentant la seva biodiversitat i el mateix temps, en millora el rendiment.

Els seus avantatges enfront de la ramaderia convencional són notòries, permet major càrrega animal per unitat d'àrea, vegetació i fauna diversa, menys costos de materials externs, període de descans del sòl més prolongats, menor ocupació dels camps en unitat de temps (no compactació ), increment de l'aportació natural de milloradors de sòl representats en orina i fems, majors ingressos per als productors, carn i llet més sana i menys utilització d'agroquímics, entre d'altres.

A Colòmbia, s'ha creat l'Associació Colombiana de Ramaderia Regenerativa, la qual compta amb 62 associats, que tenen finques en les diferents zones de vida del territori nacional. La major part de les finques han passat de tenir 0,7 a 3,3 Unitat animal per hectàrea


21 views0 comments

Comments


bottom of page