top of page

AQUARISC - Vulnerabilitat i Risc en Sistemes d'Aigua Potable al Cauca


El projecte "Vulnerabilitat i Risc en Sistemes d'Aigua Potable al Cauca - AQUARISC) és finançat amb recursos de regalies i s'executa a través de l'aliança Governació del Cauca i la Universidad del Valle (CINARA), vinculant a la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, Clúster CreaTIC, EMCASERVICIOS i el Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca – CREPIC i les nou alcaldies dels municipis beneficiaris.
Les avaluacions nacionals dels sistemes hídrics a Colòmbia evidencien una vulnerabilitat alta per mantenir la disponibilitat d'aigua.


Segons estimatius generals per a condicions hidrològiques mitjanes, prop del 50% de la població urbana municipal està exposada a problemes de proveïment d'aigua, situació que es fa més crítica en anys secs, període en el qual aquest percentatge arriba al 80%.


Segons el IDEAM-Colòmbia, sense mesures de conservació i gestió adequades, per al 2015 i 2025 respectivament el 66% i el 69% dels colombians estaria en risc alt de desproveïment en condicions hidrològiques seques. Aquesta situació sumada a les projeccions del creixement de la població i amb això de la demanda d'aigua de les diferents activitats econòmiques, s'estima una possible alteració de l'oferta i del risco en el cas de no realitzar una pertinent gestió ambiental que promogui la sostenibilitat dels recursos.

Componentes proyecto

AQUARISC té per objectiu enfortir els mecanismes i eines per a la presa de decisions per part de les autoritats i institucions territorials relacionades amb l'abastament d'aigua per a consum humà, considerant les afectacions de la variabilitat i el canvi climàtic; temàtiques d'interès per al desenvolupament sostenible del Cauca, el benestar de les seves comunitats i la materialització dels plans de desenvolupament 2016-2019, beneficiant directament prop de 349.000 persones habitants de capçaleres municipals, al Departament del Cauca, al sud de Colòmbia.
Componentes proyecto

 
Amb la iniciativa es vol contribuir a la sostenibilitat ambiental dels ecosistemes estratègics i els seus recursos hídrics en l'àmbit nacional, regional i local, generant coneixement en innovació per a la gestió adequada de l'aigua en els processos de proveïment.


Es poden relacionar entre altres resultats esperats:


  1. El disseny i implementació d'un sistema de monitorització que considera desenvolupaments tecnològics (xarxa d'estacions, instrumentació amb microsensors, sistemes d'informació, transmissió en temps proper al real) i de procediments (protocols d'operació - potabilització, qualitat d'aigua, entre altres).

  2. Anàlisi de Vulnerabilitat i gestió del Risc per a sistemes d'abastament d'aigua considerant l'oferta hídrica i la demanda per a consum humà.

  3. Plans de gestió integral de l'aigua considerant estratègies d'adaptació i gestió del risc a les conques proveïdores associades als sistemes d'abastament.

  4. Accés a la plataforma de gestió d'informació de l'aigua en línia.

  5. Desenvolupament i implementació pilot de prototips d'ecotecnologies per a l'optimització dels sistemes de potabilització i per la protecció dels recursos.

  6. Estratègia d'apropiació social i transferència tecnològica suportada en processos d'educació ambiental amb participació de les comunitats enfortint la relació entre actors.

  7. Formació de talent humà d'alt nivell en gestió integral de l'aigua, desenvolupament de productes i serveis tecnològics associats.


Enllaç pàgina web projecte

14 views0 comments

Comments


bottom of page