top of page

Sobre Nosaltres

 

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (UNESCO-SOST) és un centre internacional d'excel·lència per a la ciència de la resil·lència i la sostenibilitat aplicades a la transformació a escala local i regional.

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (UNESCO-SOST) creada a la Universitat Politècnica de Catalunya l'any 1996, és una organització dedicada a promoure un sistema integrat de ciència, formació, informació i documentació en ciència de l'aigua, enginyeria i recursos tecnològics per a la sostenibilitat. La Càtedra articula i facilita la col·laboració en multi-xarxes entre diferents institucions d'Europa, Amèrica Llatina i el Carib, centrades en la transferència del coneixement i de bones pràctiques en desenvolupament humà sostenible des de l'escala local fins al nivell global.

El treball realitzat durant els últims 20 anys ha contribuït a convertir UNESCO-SOST en un model i un pol d'innovació i excel·lència en matèries relacionades amb el desenvolupament humà sostenible, especialment la gestió sostenible dels recursos hídrics, les tecnologies innovadores per satisfer les necessitats socials, ambientals i les necessitats econòmiques, i en el disseny i l'articulació de projectes participatius de transformació orientats als ODS.

La majoria dels esforços es dirigiran durant els propers anys a millorar la generació i transferència de coneixements relacionats amb l'economia circular, l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic, i els serveis hídrics i la seva relació amb el patrimoni immaterial, a partir d’un enfoc integral del canvi global centrat en quatre àrees principals de treball: aigua, energia, territori i biodiversitat.

UNA INSTITUCIÓ DE REFERÈNCIA EN ACCIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ

 

La nostra missió

El propòsit de la Càtedra serà promoure un sistema integrat de recerca, capacitació, informació i documentació sobre enginyeria i recursos tecnològics per a la sostenibilitat i la ciència de l'aigua. Facilitarà la col·laboració entre els investigadors i el personal docent amb altres institucions públiques i privades en altres parts d'Europa, Amèrica Llatina i el Carib.

 

La nostra visió

Creiem en la importància de la ciència aplicada relacionada amb les accions transformadores participatives. El desenvolupament ja no pot fer-se sense una major comprensió del paper de la natura per a la nostra pròpia supervivència i benestar.

UNESCOSOST és:

Internacional

Presència a 10 oficines de 5 països, treballant a nivell local, regional i global, amb personal internacional multidisciplinari.

Integrador

Es treballa a nivell local, regional i global, amb esquemes multi-, inter- i transdisciplinaris, adoptant un enfocament holístic del canvi global, centrant-se en quatre àrees principals de treball: aigua, energia, territori i biodiversitat.

Multidisciplinar

Equip multidisciplinar amb més de 30 persones amb competències que cobreixen un ampli rang de dominis a nivell tècnic i social.

bottom of page