top of page

Water Innovation and Circularity Conference (WICC) a Atenas

La Conferència sobre Innovació i Circularitat de l'Aigua (WICC) en el marc del projecte HydroUSA es va celebrar a Atenes, Grècia, del 7 al 9 de juny del 2023.


L'Associació Hel·lènica de l'Aigua, juntament amb el Laboratori d'Enginyeria Sanitària del Departament de Recursos Hídrics i Enginyeria Ambiental de la National Technical University of Athens, van organitzar la Conferència sobre Innovació i Circularitat de l'Aigua (WICC). La innovació ha d'anar acompanyada de la circularitat al sector de l'aigua per aconseguir la transició d'una economia lineal a una circular. L'esdeveniment està organitzat en el marc del projecte Horizon2020 EU Innovation Action HYDROUSA "Demostració de circuits d'aigua amb models de negoci regeneratius innovadors per a la regió mediterrània", Acord de subvenció No776643, que ha demostrat amb èxit la valorització de fonts d'aigua no convencionals a zones remotes i zones amb escassetat d'aigua de la Regió Mediterrània.

A la jornada van participar dos investigadors de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, la doctoranda Olga Lucía Sánchez Santander i el director Dr. Jordi Morató. Es van presentar dos treballs directament relacionats amb el projecte PRIMA SureNexus "Artificial Intelligence modelling framework to assess practical solutions for Water-Energy Nexus at local and regional scales in the Mediterranean areas" a la Sessió XV (assessment tools III) i "Circular bioeconomy and wastewater treatment from coffee process using an innovative vertical treatment wetland" a la sessió II (wastewater NBS).


Durant la Conferència es van desenvolupar diferents reunions relacionades amb el projecte SURENEXUS, entre l'equip de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat i els organitzadors de la NTUA (investigadors Simos Malamis i Costes Notsopoulos) i socis del projecte, i també amb els investigadors de la UNIVPM, Francesco Fattone i Josué González-Camejor. En aquesta segona trobada, el professor Francesco va convidar la Càtedra UNESCO a presentar el projecte SURENEXUS a l'ECOMONDO Green Technology Expo a realitzar-se a Rimini, Itàlia, del 7 al 10 de novembre de 2023.

0 views0 comments
bottom of page