top of page

Projecte LIFE Greenadapt - Visita al pilot d'aiguamolls de tractament a Galicia

Els experts de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat en solucions basades en la natura (NBS) van visitar (del 14 al 16 de desembre del 2023) el pilot de zones humides de tractament del projecte LIFE Greenadapt, a As Somozas (Galicia)
La instal·lació pilot del projecte LIFE Greenadapt a les instal·lacions de Xiloga, a As Somozas (Galícia), compta amb un sistema d'aiguamolls de tractament innovadors, format per 4 aiguamolls airejats i 4 sistemes electroactius.


Experts en microbiologia aplicada de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, són els encarregats de realitzar el mostreig microbiològic per fer un seguiment de les comunitats microbianes i avaluar així l'eficiència d'aquests tractaments.


El seguiment dels aiguamolls de tractament utilitzarà tècniques de mostreig microbiològic molecular del biofilm format a la grava dels aiguamolls, mitjançant assaigs de Metagenòmica Bacteriana (mitjançant tecnologia Illumina Miseq) del gen 16S rRNA, utilitzat com a marcador molecular del total de bacteris. A més, algunes de les mostres de biofilm caracteritzaran la diversitat microbiana i funcional mitjançant seqüenciació de metagenòmica amb shotgun.


Durant la visita, l'equip de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat va realitzar la formació bàsica necessària per establir el mostreig microbiològic del biofilm dels aiguamolls de tractament.


6 views0 comments

コメント


bottom of page