top of page

Projecte Greenadapt - Visita a les plantes demostratives d'aiguamolls de tractament de lixiviats

L'equip de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC va realitzar la visita als aiguamolls de tractament de lixiviats del projecte Greenadapt, a l'abocador de Xiloga a As Somozas, Galícia.Dins del projecte Greenadapt, l'equip de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i del MSMLab farà el seguiment de les comunitats microbianes presents en el biofilm adherit al material de farciment, tant grava com material electroactiu. Es farà una anàlisi molecular amb el seguiment del gen 16S rRNA mitjançant la tecnologia Illumina MIseq i la seqüenciació metagènica "shotgun".


Per a això, es van preparar uns mostrejadors de biofilm que es van introduir en dos piezòmetres a cadascun dels aiguamolls de tractament. Els sistemes d'aiguamolls són sistemes de flux subsuperficial vertical i funcionen de manera airejada, excepte el control sense airejar, per comparar en el seguiment microbiològic.


Es farà el mostreig durant els propers sis mesos, i es compararà el resultat en tres aiguamolls diferents, dos airejats i un sense airejar.

1 view0 comments

Comments


bottom of page