Jornada final projecte LIFE ECORKWASTE

Aquesta jornada presentarà els resultats tècnics definitius del projecte així com l'impacte econòmic i social..El projecte LIFE ECORKWASTE (Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industry) es té com a objectiu és arribar a una reutilització i valorització total de les deixalles de suro. Amb els resultats de l'experimentació es vol demostrar la viabilitat de valoritzar els residus de suro no aprofitats actualment per el tractament de les aigües residuals del sector vitivinícola, mitjançant un aiguamoll de tractament i la planta de gasificació.


Vols saber quines solucions busquem en ECORWASTE?L'esdeveniment es farà a la "Sala Polivalent - Edifici I", UTG Campus Diagonal Besòs, UPC. Dilluns 10 de desembre 2018.

Descarrega el programa aquí

Per a més informació Ecorkwaste


5 views0 comments