Llançament Convocatòria Bones Pràctiques Hidrotecnologies Ancestrals per a l'Emergència Climàtica

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (UNESCOSOST) de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Programa Hidrològic Intergovernamental de la UNESCO, en l'Oficina de Montevideo per a Amèrica Llatina i el Carib (PHI-*LAC) i el seu Grup de Treball Educació i Cultures de l'Aigua a Amèrica Llatina i el Carib (GTECA-*LAC), en col·laboració amb les xarxes RECNET i NATURA, i la Xarxa CYTED de Sembra i Collita de l'Aigua sumen els seus esforços per a donar a conèixer, promoure i revaloritzar les hidrotecnologías ancestrals. L'objectiu de la convocatòria consisteix a identificar oportunitats que permetin rescatar aquest patrimoni cultural i posar-lo al servei dels processos que s'estan duent a terme a la regió per a fer front als escenaris d'emergència climàtica, sanitària i alimentària.


DATES CLAU


15 febrer 2021 - Data limiti enviament de propostes de bones pràctiques

11 març 2021 - Jornada presentació Hidro tecnologies Ancestrals seleccionades

18 març 2021 - Seminari sobre Hidro tecnologies Ancestrals


FORMULARI: Descarregar Aqui

Barcelona, 11 de desembre


ANTECEDENTS. La nostra existència com a éssers humans, així com la diversitat biològica del planeta, estan íntimament lligades al recurs de l'aigua. Per als éssers humans no sols representa una necessitat bàsica per a la supervivència, més aviat es pot considerar un factor clau en el desenvolupament de la humanitat en els seus diferents contextos geogràfics i climàtics. La rica diversitat cultural del món es pot relacionar indubtablement amb les diferents realitats d'accés a l'aigua. Aquesta realitat ha estat posada en relleu, més encara, en el context d'emergència sanitària per COVID-19 que estem transitant atès que l'accés a l'aigua i a un sistema de sanejament adequat i segur, són la base de la higiene per a la prevenció.


Al llarg de la història en la diversitat de respostes culturals respecte a l'aigua, podem trobar pràctiques ancestrals basades en l'adaptació i un sens fi de camins perduts que poden contribuir al coneixement i a l'aprofitament actual d'aquestes hidro tecnologies.


ORGANITZACIONS CONVOCANTS. La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (UNESCOSOST) de la UPC i el Programa Hidrològic Intergovernamental de la UNESCO, en l'Oficina de Montevideo per a Amèrica Llatina i el Carib (PHI-*LAC) i el seu Grup de Treball Educació i Cultures de l'Aigua a Amèrica Llatina i el Carib (GT ECA-LAC), en col·laboració amb les xarxes RECNET i NATURA, i la Xarxa CYTED de Sembra i Collita de l'Aigua sumen els seus esforços per a donar a conèixer, promoure i revaloritzar les hidro tecnologies ancestrals a fi d'identificar oportunitats que permetin rescatar aquest patrimoni cultural i posar-lo al servei dels processos que s'estan duent a terme a la regió per a fer front als escenaris d'emergència climàtica, sanitària i alimentària.


Convidem a presentar experiències i casos d'estudi de hidro tecnologies ancestrals d'Amèrica Llatina i el Carib, així com de casos internacionals, que permetin rescatar i difondre exemples pilot de solucions basades en la naturalesa.

Es permet que els projectes que es presentin a la convocatòria estiguin en fase d'aplicació o comptar amb un potencial d'ús per a brindar solució a temes actuals d'emergència climàtica, sanitària i alimentària amb especial atenció cap a l'eco hidrologia i als serveis ecosistèmics que aquestes brinden.


Coneix la història dels canals Zenú a Colòmbia i la seva relació amb les Ecotecnologies Ancestrals per a l'emergència climàtica:


BASES DE LA CONVOCATÒRIA. Per a preparar el seu cas d'estudi i participar en la present convocatòria, els organitzadors conviden a tot el públic interessat a ingressar la informació a través del següent formulari.


Les propostes seran avaluades i seleccionades amb base a criteris de rellevància tècnica, representativitat geogràfica i nivell d'impacte de la hidro tecnologia en una d'aquestes àrees (climàtica, sanitària i alimentària) així com del seu valor ecosistèmic.


Les propostes seleccionades es podran presentar en la Jornada en línia sobre “Hidro tecnologies ancestrals com a resposta a l'emergència climàtica, sanitària i alimentària” que tindrà lloc l'11 de març de 2021. La jornada està dirigida a acadèmics, professionals i ONGs així com a actors rellevants que estiguin duent a terme accions en aquest àmbit a la regió.


Una síntesi dels treballs i conclusions d'aquesta jornada seran presentats en el Seminari obert en línia sobre aquesta mateixa temàtica que tindrà lloc el 18 de març de 2021. Les conclusions i orientacions del seminari contribuiran al desenvolupament d'un programa col·laboratiu d'educació i formació específic en aquestes tecnologies i d'un projecte de posada en valor i preservació de diversos casos pilot a la regió.


Al seu torn, les bones pràctiques seleccionades en l'esdeveniment podran optar a entrar al procés de selecció de RECNET_LAB, que premia iniciatives per a la transformació. Més informació en: www.recitynet.org/recnetlab.


La data límit per a l'enviament de la seva proposta és el 15 de febrer de 2021.


Per a consultes, contactar als següents correus: jordi.morato@upc.edu, rosario.pastor@upc.edu , joseluis.martin.bordes@gmail.com
{{count, number}} view{{count, number}} comment