DISSENY PER A LA TRANSFORMACIÓ A L'ESCOLA ELISAVA

Updated: Jun 7, 2019

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, en aliança amb ELISAVA, Escola de Disseny de Barcelona, ​​llancen el Programa Executiu Disseny de Polítiques per a la Resiliència.


Terrasa, 23 abril de 2019


El programa forma a professionals de diferents disciplines en la triangulació de disseny, política i resiliencia, considerant aquesta última com la millor estratègia d'adaptació al món global canviant d'avui en dia. El curs, que comença el 16 de setembre de 2019, té una durada de sis mesos i una part presencial del 7 d'octubre al 25 de novembre, amb classes en horari de tarda.


"Learning by doing" és la metodologia pedagògica triada per al programa i amb la qual serà possible formar agents de canvi en el disseny per a la resiliència. Els participants treballaran tant individual com grupalment i també podran participar activament en esdeveniments com Smart Citiy World Expo i Barcelona Resilience Week, aprofitant la posició estratègica de Barcelona en el context internacional. El resultat de la formació consistirà en projectes de disseny per a la transformació social que impactin de l'àmbit local al global.


Els projectes han de ser de diferent índole: disseny de productes, serveis, o disseny urbà, i estaran alineats amb l'Agenda Internacional actual, amb una visió holística del que ha de ser el disseny per transformar les nostres societats.


Amaya Celaya, experta en resiliència d'ONU-Habitat Barcelona, ​​Carmen Malvar, dissenyadora i arquitecta i Jordi Morató, director de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, són els codirectors d'aquest innovador programa. La marca Elisava aporta la seva experiència de més de 50 anys i la seva posició entre les 100 millors escoles de disseny a nivell mundial.


"A l'escenari contemporani global la capacitat adaptativa del disseny pot marcar la diferència perquè una societat millori les seves condicions de benestar en moments de crisi o canvi. Per això "és necessari formar dissenyadors que sàpiguen repensar el seu estar en el món i resoldre les necessitats reals dels nostres països i del nostre planeta", assenyala Jordi Morató, director de UNESCOSOST.


Per Conèixer més sobre #DesignForTransformation i el Programa Design Policies for Resilience, la informació es por consultar a la pàgina web d'Elisava.

1 view0 comments