top of page

Beneficis i Oportunitats de les Solucions Basades en la Naturalesa


En el marc de la Xarxa Natura, el grup llatinoamericà "LAC Natura Regional Group" va realitzar el dia 26 de febrer la trobada "Beneficis i Oportunitats de les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS, de l'anglès nature-based solutions) a Amèrica Llatina .La trobada va estar organitzat per Natura, Catedra UNESCO de Sustentabilidad de la UPC, CRHIAM de la Universitat de Concepción (Xile) i la Universitat d'Aarhus (Dinamarca) i patrocinat per la Universitat de La Salle, RECNET, Universitat Nacional Agrària de la Molina, Universitat Federal de Bahia, Universitat de l'Cauca.


El programa va estar dividit en 3 Blocs. En el primer bloc es va tractar el tema "Bones Pràctiques de NBS a la regió LAC" en que va comptar amb 6 presentacions curtes de diferents investigadors de Dinamarca, Xile, Colòmbia, RECNET i Mèxic. D'altra banda, hi va haver dos Blocs conversatoris.


El Bloc 2, es va dirigir a les "Lliçons apreses del desenvolupament participatiu i comunitari de NBS" i es va exposar el tema "Recuperació d'hidrotecnologías ancestrals al Perú" pel Grup Backus i discutit per investigadors de Bogotà, Perú, Colòmbia i Mèxic.


El Bloc 3 va tractar el tema "Barreres i facilitadors al desenvolupament de NBS, El repte urbà" i l'exposició inspiradora va ser "Ecoducte Rio La Pietat, Ciutat de Mèxic" realitzada pel Dr. Alejandro Federico Alva de la UAM Itzapalapa. En aquest Bloc 3 el tema va ser discutit per investigadors de Colòmbia, UNHabitat, RECNET i el Brasil.


Entre els factors destacats del context llatinoamericà remarcats per diversos dels ponents destaquem les següents conclusions:


  1. Hi ha barreres de tipus legal, financer, polític cultural i falta de conscienciació en gran part dels països d'ALC.

  2. Si bé les inversions en el sector de l'aigua públiques i privades són significatives; no han estat capaços d'assolir els objectius de millorar significativament la qualitat de l'aigua i dels ecosistemes.

  3. L'aprenentatge a ALC sobre les experiències existents de SBN ha estat limitat, principalment en el seu potencial per ajudar a solucionar problemes relacionats amb la gestió de l'aigua i en entendre i incorporar els beneficis addicionals de caràcter ambiental (mitigació i adaptació a CC, Biodiversitat), en el social (Salut Pública, benestar i cohesió social) i en l'econòmic (generació d'ocupació i gestió i reducció de riscos)

  4. Es requereix superar els desafiaments institucionals de governança i desenvolupar nous models de governança inclusiva i participativa pel que és fonamental involucrar els agents locals (comunitats ètniques, indígenes, afro i els petits i grans agricultors).

  5. És important desenvolupar les NBS integrant els processos participatius i mitjançant una aproximació de codisseny i empoderament comunitari,

  6. Importància de les Universitats com a centres que puguin facilitar la transferència d'experiències i poden ajudar a articular projectes.

  7. És fonamental disposar d'un model de negoci associat al desenvolupament de les Solucions Basades en la Naturalesa,


La trobada va comptar amb la participació de 50 investigadors de NBS de Llatinoamèrica i va tenir una durada de gairebé 3 hores.


16 views0 comments

Comments


bottom of page