top of page

Visita de la delegació del projecte SureNexus al demo-site de Tunisia


Una delegació de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i de l'institut de recerca INRA del Marroc va visitar el demo-site sobre reg subterrani a Tunísia. Paral·lelament, es va desenvolupar un taller amb tots els actors de la regió el 22 de juny del 2023.


Durant el primer dia de la visita (20/6/2023), el rector de la Universitat de Tunísia El Manar, prof. Moez Chafra va rebre la delegació de SureNexus, gràcies a la presentació del Prof. Ali Gharsallah de la Facultat de Ciències de la mateixa universitat.


Durant el segon dia es va realitzar una reunió de treball de 3 hores amb personal d'Innovagrisud, encapçalada per Miloud Goutrane, amb els objectius següents:

  • Revisió de l'agenda i activitats planificades

  • Revisió dels actors esperats que assistiran a la conferència de dijous.

  • Revisió de les principals característiques del pilot de reg subterrani.

  • Revisió de les variables de control i les dades disponibles al lloc de demostració.


El 22 de juny es va dur a terme un taller d'actors de la regió amb el programa següent:


Miloud Goutrane d'Innovagrisud i el professor Ali Gharsallah de la Universitat El Manar de Tunísia, van fer les paraules d'obertura del taller. El Prof. Jordi Morató va realitzar la presentació inaugural sobre el projecte Surenexus, ajudant el Prof. Rachid Mrabet de l'INRA Marroc amb una traducció a l'àrab. L'investigador Lhou Beniken de l'INRA Marroc va fer una presentació sobre agricultura de precisió. A les dues següents presentacions, el Prof. Ali Gharsallah va parlar sobre el reg subterrani d'Innovagrisud i el Prof. Aloui Noureddine va fer una presentació sobre les eines TIC per a l'agricultura.


Com a principals conclusions del taller es destaquen les següents:


1. El lloc de demostració s'hauria de centrar en la reducció del consum d'aigua i energia, en una zona de Tunísia amenaçada per l'escassetat d'aigua, la desertificació i l'impacte del canvi climàtic.


2. La novetat de la idea consisteix a substituir el reg per degoteig per reg subterrani per reduir el consum energètic utilitzant energies renovables (l'energia solar en aquest pilot)


3. Els llocs de demostració consten de:

  • Es provaran vint-i-cinc arbres amb reg subterrani mitjançant difusors soterrats (4 difusors/arbre).

  • Els difusors es col·loquen en forats excavats a la vora del fullatge. La profunditat dels forats és de 50 cm.

  • S'hi instal·larà una xarxa de distribució d'aigua per als difusors soterrats.

  • S'instal·larà un filtre de gravetat per filtrar l'aigua de reg. Aquest filtre anirà connectat a una canonada vertical unida a la canonada principal que subministra aigua als difusors soterrats. El filtre de gravetat i les canonades estan ja col·locats i connectats. Se'n revisa la funcionalitat.


4. Reg: El reg es realitzarà mitjançant un únic reg a l'any. Aquest reg anual és suficient per cobrir les necessitats anuals de cada arbre, s'ha de fer periòdicament cada any durant els mesos de desembre i gener, després de la recol·lecció de l'oliva. La durada del reg anual és de 2 a 5 setmanes (depenent de la mida de l'olivera). El reg és continu dia i nit sense interrupció.


5. El taller va respondre a les necessitats de les parts interessades de la regió. De fet, al taller es van presentar dos llocs de demostració desenvolupats pel projecte SURENEXUS a Tunísia i al Marroc, centrats en l'estalvi d'aigua i l'augment de la producció. La idea és introduir millors pràctiques innovadores basades en WEFE NEXUS.
A la tarda es van visitar algunes de les infraestructures hidràuliques ancestrals per al reg a zones àrides. Cal destacar la realització de grans i llargs talussos que recullen l'aigua de pluja quan plou. Adjuntem alguns exemples a continuació. També cal destacar la construcció de preses de pedra seca, que constitueixen terrasses per a l'aprofitament i la recollida de l'aigua de pluja superficial i subterrània.


El dia següent, 23/6/2023, es va dedicar a la visita del Demo-site de reg subterrani. El reg subterrani és un desenvolupament de Tunísia que utilitza una eina patentada i desenvolupada pel prof. Chahbani Bellachab. El lloc de demostració és un camp d'oliveres, a una zona desèrtica. A les fotografies següents es pot observar el paisatge de la zona, amb paratges àrids i desèrtics amb escassa vegetació en comparació amb els camps d'oliveres.


Gràcies a una font d'aigua subterrània, i mitjançant un sistema solar per bombar des del pou al camp, es reguen les oliveres. A la zona hi ha reg per degoteig convencional i gràcies al projecte SURENEXUS també s'hi ha instal·lat l'innovador reg subterrani. Tot l'entorn que envolta el lloc de demostració és completament àrid (desèrtic) i la vegetació molt escassa pot adaptar-se a la molt escassa humitat i precipitacions.Sistema d'irrigació convencional gota a gota

Sistema d'irrigació subterrani


A les següents imatges es mostren les diferents parts del lloc de demostració, considerant la important funció de facilitar el reg subterrani. En aquest sentit, el lloc de demostració consta de les parts següents:


a) Panells solars

b) bomba solar

c) Tanc demmagatzematge daigua

d) Distribució d'aigua

e) Reg subterrani

f) Camp d'oliveresEl reg es realitzarà al lloc de demostració com un sol reg/trimestral. Aquest reg trimestral cobreix les necessitats anuals de cada arbre, i s'ha de fer periòdicament cada trimestre durant els mesos de desembre i gener, març, juny i setembre. La durada del reg de cada trimestre és de 1 setmana. El reg és continu dia i nit sense interrupció. ‎


Sistema de control de IoT. Per controlar el requeriment hídric de cada arbre i el bon funcionament de la xarxa de difusors utilitzats per al reg subterrani, Innovagrisud va proposar un sistema de comunicació i sensorització que ja s'hi ha instal·lat.

4 views0 comments

Kommentare


bottom of page