top of page

Visita de l'equip coordinador del SURENEXUS al Centre Regional de Recerca Agronòmica (INRA)

La coordinació del projecte SURENEXUS, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, va fer una visita de camp a l'estació experimental Menzeh, pertanyent a l'Institut Nacional per a la Investigació Agrícola (INRA) al Marroc, l'1 de novembre del 2022.


L'Institut Nacional per a la Recerca Agrícola (INRA) fa part d'una estació on s'implementarà el Projecte Pilot Digital Citrus Living Lab, com un dels quatre demo-sites existents al projecte SureNexus. Hassan Benaouda, director del Centre i Rachid Mrabet, director de recerca van mostrar el centre al Director de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, el professor Jordi Morató i els investigadors Guillermo Penagos i Olga Lucia Sánchez Santander.


Durant la jornada es va treballar sobre els objectius específics del projecte PRIMA SureNexus i dels canvis que es poden generar a la regió amb el desenvolupament del pilot. També es va realitzar visita als laboratoris amb què compta el centre:

  • Laboratori de la unitat de recerca sobre el millorament i la conservació dels recursos fitogenètics (URACRP), unitat responsable de desenvolupar metodologies per a l'optimització de programes de creació de noves varietats de cítrics que compleixin els requeriments del mercat. Es treballa també en la conservació, avaluació, maneig i enriquiment dels recursos fitogenètics dels cítrics. A més, compten amb un laboratori de biologia molecular i anàlisi d'aigües, terres i plantes.

  • Laboratori Unitat de Recerca de Sanitat Vegetal (URPP): Identificació i estudi de les diferents plagues associades als cítrics i altres cultius, identificació i estudi de les diferents malalties criptogàmiques i postcollita associades als cítrics i altres cultius.


El centre ha desenvolupat diferents aplicacions per al monitoratge de diferents paràmetres, que inclouen:

• Reg assistit pel clima local

• Monitorització de sensors d'humitat i temperatura (local i per drone)

• ECOD3. Monitorització de la humitat del sòl

• Presència d'insectes als arbres. Estudi sobre la biodiversitat.


A la visita a la planta Pilot del Digital Citrus Living Lab, es va discutir la manera de treballar en canvis dins del pilot i com fer-los. Els temes tractats van ser:


a) Mètriques del NEXUS. El principal objectiu del projecte SureNexus és desenvolupar un sistema d'indicadors diversos però alhora robust que es pugui fer servir per mesurar els vincles, les sinergies i les compensacions del NEXUS quàdruple.


b) Aigua: El lloc demostratiu compta amb un monitoratge de flux d'aigua als cultius, incloent-hi l'aigua que hi arriba, amb una estimació de la infiltració gràcies a la salinitat del sòl (tenen sensors de salinitat de 5 a 55 cm) .


c) Energia: Compten amb panells solars fotovoltaics per a la generació d'energia en algunes parts del lloc demostratiu. S'està avaluant com calcular la despesa energètica del centre demostratiu.


d) Ecosistema: el centre va desenvolupar una aplicació per al monitoratge d'insectes, eina que es pot utilitzar per analitzar les diferents sinergies i els trade-offs entre aliments – ecosistema, incloent els serveis ecosistèmics relacionats a la biodiversitat d'insectes.


e) Aliments: El lloc demostratiu està totalment focalitzat a la producció de varietats cítriques. Disposen de totes les dades relacionades amb la producció d'aliments per fer una quantificació de la biomassa de fruits generada.


De comú acord, s'estableix que la línia prioritària a treballar de forma conjunta entre la UPC iINRA serà la línia d'energia. En aquest sentit, la idea és convertir el demò-site de Kenitra en un dels pilots on es monitoritzarà el NEXUS Aigua-Energia. Per això, s'inclouran sensors per seguir el consum energètic, utilitzant el controlador IOT desenvolupat per AGENSO al projecte HYDROUSA. El treball d'anàlisi del NEXUS Agua-Energía es desenvoluparà a més, en el marc de la tesi doctoral desenvolupada per la candidata a PhD, Olga Lucía Sanchez Santander.


0 views0 comments
bottom of page