top of page

RESDIBA I Peru - PIGARS ANTA

El projecte RESDIBA I, desenvolupat durant 2014 té com a finalitat enfortir les capacitats tècniques de la municipalitat provincial d'Anta (PERU) per a la implementació del Pla Integral de Gestió Ambiental de Residus Sòlids (PIGARS), capacitant tècnics locals d'Anta a Catalunya i mitjançant la realització de formació on-line.Per aconseguir la participació de la població s'han realitzat tallers i jornades de sensibilització i un Fòrum Internacional que ha abordat els Programes d'Inclusió i Promoció de la reutilització de residus i el Programa de Desenvolupament de Sistemes de Gestió de Residus Sòlids en Zones Prioritzades del Perú ( BID, JICA i MINAM).


En el marc del Pla d'Incentius a la Millora de la Gestió i Modernització Municipal (PI) per al 2014, el Ministeri de Medi Ambient del Perú preveu realitzar assistència tècnica per a funcionaris municipals responsables de la gestió de residus en ciutats principals.

Per aconseguir la participació de la població es preveu realitzar tallers i jornades de sensibilització i un Fòrum Internacional que abordarà els Programes d'inclusió i promoció de la reutilització de residus i el Programa de Desenvolupament de Sistemes de Gestió de Residus Sòlids en Zones Prioritzades del Perú ( BID, JICA i MINAM).


En l'assistència tècnica es realitzaran les següents activitats:


I. Enfortiment de la gestió administrativa i operativa de residus sòlids en la Municipalitat d'Anta


  1. Assessoria per a la ACTUALITZACIÓ i ADEQUACIÓ de la proposta del Pla Integral de Gestió Ambiental de Residus Sòlids (PIGARS). Coordinació de l'oficina de Gestió Ambiental de la Municipalitat d'Anta, l'Institut per al Desenvolupament (IPES) i la Universitat Nacional Agrària de la Molina per unir esforços a fi d'aconseguir el desenvolupament i la implementació del PIGARS.

  2. Realitzar 02 taules rodones per coordinar l'elaboració del PIGARS així com l'ordenança marc i definir el paper de l'entitat tècnica local de gestió de residus sòlids. Participació ciutadana i amb les diferents entitats vinculades a la gestió dels residus sòlids de la municipalitat d'Anta. Es considerarà la participació de les empreses recol·lectores de residus, autoritats de salut, ONG i prenedors de decisions, amb la finalitat d'aconseguir hàbits i conductes que permetin la minimització de residus i neteja del municipi; i contribuir al fet que el tema de la gestió de residus sòlids formi part de l'agenda del govern local.

 

II. Capacitació teorico-pràctica en gestió de residus sòlids


  1. Realització de capacitació i assistència tècnica per a diagnòstic i estudi de viabilitat del Farciment Sanitari a la província municipal d'Anta. (IPES + UNALM + Catedra UNESCO de sostenibilitat UPC)

  2. Realització d'un Fòrum Internacional en Gestió i Tractament de Residus Sòlids a la Municipalitat d'Anta. (Abril- 1ª setmana de maig)

  3. Realitzar 01 acció de difusió i sensibilització a Anta

  4. Realitzar 01 acció de divulgació en el IV Congrés d'Educació per al Desenvolupament (octubre 2014 -Bilbao Espanya)

  5. Realitzar 01 accions de difusió i sensibilització a Barcelona (22 -30 novembre 2014, Barcelona)

  6. Realitzar reunions de seguiment i coordinació virtual i presencial

 

III. Capacitació teoricopràctica en gestió de residus sòlids a Barcelona


  1. Formació teòrica-pràctica de personal tècnic de la municipalitat d'Anta i de la UNALM + IPES a la càtedra UNESCO de sostenibilitat de la UPC a Barcelona. Es considera intercanvi d'experiències entre la municipalitat d'Anta i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Visites institucionals a Barcelona (22-30 novembre 2014 Barcelona)

  2. Formació teòrica-pràctica per al tancament del botadero de la Municipalitat d'Anta, elaboració d'expedient tècnic per al tancament del botadero (TYPSA + Catedra UNESCO UPC).

 

El Curs on-line de Gestió Sostenible de Residus: tancament i restauració d'abocadors, combina l'experiència en enginyeria ambiental i gestió sostenible dels residus de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i el GRUP TYPSA (empresa líder del sector de l'enginyeria civil), amb l'experiència en innovació educativa de la UOLS.


Aquest curs desenvolupa el model conceptual dels processos i de les activitats necessàries per a poder realitzar una gestió sostenible del tancament i restauració de botaderos incontrolats, per tal de millorar les condicions ambientals, socials i econòmiques de les zones afectades per aquests botaderos.10 views0 comments

Comments


bottom of page