top of page

Renovació de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya

La UNESCO acorda renovar l'Acord establert el 17 de maig del 2018, per quatre anys, fins al 17 de maig del 2026.
Segons la UNESCO, "Estem segurs que la Càtedra UNESCO continuarà treballant estretament amb el Secretariat de la UNESCO, en particular amb la família de l'aigua de la UNESCO i altres parts interessades en l'àmbit de les qüestions de l'aigua, i per contribuir a les prioritats estratègiques de les Ciències Naturals de la UNESCO i el Programa Hidrològic Intergovernamental (PHI) Fase IX, mitjançant la investigació, la formació, l'intercanvi de coneixements i la documentació a nivell nacional, regional i global.


La UNESCO París i Sobhi Tawil, director del futur de l'aprenentatge i la innovació a la seu de la UNESCO, feliciten la Càtedra per la seva iniciativa global sobre Ecotecnologies ancestrals per a l'emergència climàtica, i per la coordinació del projecte europeu "SURE NEXUS" per a l'adaptació al canvi climàtic i implementació del desenvolupament sostenible.


UNESCO Chair on Sustainability 2020-2022 Report: Download


6 views0 comments
bottom of page