top of page

Recerca sobre Nonilfenol en detergents

L'estudiant de doctorat Karla Vargas, del Programa Multidisciplinar de Postgrau en Ciències Ambientals (PMPCA) a San Luis Potosí, Mèxic, es troba realitzant una estada de recerca a la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya sota la supervisió del Dr. Jordi Morató.La tesi doctoral és dirigida pel Dr. Luis Armando Bernal Jácome i el seu objectiu principal és identificar propietats fisicoquímiques, ecològiques i de salut de matèries primeres en detergents comercials (DC) que contenen nonilfenol etoxilat com surfactant i d'un detergent nou proposat, així com desenvolupar una metodologia per al monitoratge de nonilfenol (degradat en DC) en cossos d'aigua o en productes emmagatzemats.


L'estada de recerca té com a propòsit caracteritzar els detergents desenvolupats per a poder realitzar una anàlisi comparativa que complementi els resultats ja obtinguts. Així mateix, es determinarà la viabilitat cel·lular mitjançant un sistema de detecció molecular anomenat PCR de viabilitat (vqPCR).
D'altra banda, es realitzarà un mostreig d'aigües en diferents països de la Unió Europea per determinar la presència de nonilfenol i comparar les concentracions amb les obtingudes de mostres preses de Mèxic. Aquesta anàlisi es realitzarà amb un mètode analític per microextracció en fase sòlida i cromatografia de gasos-masses.4 views0 comments

Comments


bottom of page