top of page

Productor d'Aigua

Updated: Aug 30, 2018


L'Oficina Conjunta UNESCOSOST Bahia a la Universitat Federal de Bahia va desenvolupar el projecte "Produtor d'Aigua", obtenint beneficis dels Serveis Ecosistèmics i millorant la xarxa de vies terciàries a la regió del Baix Sud de Bahia, Brasil.El programa "Productor d'aigua" desenvolupat per l'Agència Nacional de l'Aigua del Brasil (ANA) es centra a fomentar la política de Pagament per Serveis Ambientals (PSA), per a la protecció dels recursos hídrics al Brasil.


El programa dóna suport, orienta i certifica projectes destinats a reduir l'erosió i la sedimentació de les fonts d'aigua a les zones rurals, promovent una millor qualitat i, al mateix temps, ampliant i regularitzant el subministrament d'aigua en conques hidrogràfiques d'importància estratègica pel país.


Seguint les premisses del Programa, s'han implementat diverses activitats de conservació de sòls i camins rurals al Baixo Sul da Bahia, als municipis de Piraí do Norte i Igrapiúna, dins del Consorci Intermunicipal (CIAPRA) de l'àrea de protecció natural (APA) Pratigi.
Diversos camins rurals s'han gestionat per millorar la mobilitat dels residents locals, implementant tècniques de bioenginyeria per conservar el sòl amb terrasses i cel·les de collita i infiltració de l'aigua d'escorrentia generada a les vies amb petites preses o "barraginhas", convertint-se en aigua bona per a la recàrrega de l'aigua subterrània, controlant l'erosió i sedimentació de cossos d'aigua (rius, llacs i fonts) al mateix temps.El projecte va ser desenvolupat per l'empresa HS Engenharia Sustentável, membre de la xarxa RECNET, dirigit pel professor Dr. Heraldo Peixoto, al mateix temps coordinador de l'oficina de UNESCOSOST Bahia a la Universitat Federal de Bahia.

10 views0 comments

Comments


bottom of page