top of page

Participació al Taller de l'Agència Danesa de Desenvolupament Internacional (DANIDA)

Jordi Morató, coordinador de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, va participar en el desenvolupament del taller, coordinat per Roskilde University (RUC) i la Southern Denmark University (SDU).


La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat va ser convidada a participar el 23/11/2022 al taller desenvolupat per DANIDA, tenint com a temes centrals el NEXUS WEFE (aigua, energia, aliments i ecosistemes) i l'ús d'Hidrologies Ancestrals, herència del aigua com a solucions per a la transició circular al sector de l'aigua, conferència que va anar a càrrec del director de la Càtedra, el prof. Jordi Morató. També es va presentar el projecte PRIMA SureNexus i es van tractar temes relacionats amb:

  • Lliçons apreses del mediterrani a l'herència de l'aigua.

  • Una breu descripció sobre la coevolució de les tècniques de solució en àrees fora del mediterrani, exemple: el poble Zenú, a Colòmbia i les amunes prehispàniques, entre d'altres.

  • Com es poden fer servir les hidrotecnologies ancestrals en resposta al canvi climàtic.

  • Presentació de la conferència internacional d'hidrotecnologies ancestrals a celebrar a Barcelona el febrer del 2023.0 views0 comments
bottom of page