Participa en el 2n Congrés Internacional d'Aigua i Sostenibilitat

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC fa part del Comitè Organitzador del congrés que es realitzarà els dies 24, 25 i 26 de Març en versió ONLIINE i que per a enguany té per objectiu generar un espai de debat i reflexió al voltant de l'aigua i la seva importància amb l'entorn, el medi ambient i la societat.


Barcelona, 13 de gener

Amb el títol "Tecnologia i Accés a l'Aigua", el Congrés fa èmfasi en quatre línies de recerca que fan part de la seva segona versió: Tractament d'Aigua; Cooperació, Sostenibilitat i medi ambient i Models de gestió d'aigua.

Els organitzadors obren una convocatòria que busca la participació d'acadèmics, investigadors, científics i professionals de tot el món per mitjà de l'enviament dels seus resums fins al dia 27 de febrer de 2021 en alguna de les quatre àrees proposades.

Els treballs seleccionats en les diferents línies de recerca podran ser enviats a les següents revistes: International Journal of Water Resources Development, Indexada pel Journal Citation Report (JCR), factor d'impacte:3.136 (Q1-Water Resources).

A més, el congrés ofereix un descompte per a les inscripcions realitzades abans de l'11 de Gener i 27 de Febrer. Visiti la web del congrés per a més informació.


0 views0 comments