Memòries de la trobada Co-habitar "Habitat sostenible i habitatge social"

El simposi va aportar experiències i resultats exemplars pel que fa a l'habitatge, l'espai públic, el medi ambient i l'impacte sociocultural.Harlem Acevedo, Doctor en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat, va ser convidat al programa Habitant de la Ràdio de la Universitat Pontifícia Bolivariana per compartir els temes de major rellevància al voltant del simposi Co- habitar "Habitat sostenible i habitatge social".


Escolteu aquí el programa Habitando


Descàrrega en aquest enllaç les memòries:

I SIMPOSIO INTERNACIONAL CO-HABITAR: Hábitat Sostenible y Vivienda de Interés Social

4 views0 comments