Informe de Sostenibilitat i Economia Circular d'Aigües de Mataró

Updated: Sep 4, 2019

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC ha desenvolupat l'Informe de Sostenibilitat i Economia Circular per l'empresa pública Aigües de Mataró (AMSA), que gestiona l'aigua potable de 60000 usuaris de la ciutat de Mataró. De les conclusions d'aquest estudi es derivaran polítiques i objectius que dirigiran l'actuació de la companyia durant els propers anys.


L'informe s'ha desenvolupat amb les dades del període 2017-2018, per a sincronitzar les accions de la companyia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, i té per objectiu fer una anàlisi detallada de la situació actual i les tendències de futur de la empresa Aigües de Mataró (AMSA), en el marc de la sostenibilitat i l'economia circular. Es basa en el marc de treball dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i la normativa més recent, aprovada a la UE.


Però aquest informe va més enllà, i presenta una sèrie de línies de treball per integrar en el funcionament habitual de l'empresa. Alguns són elements ja obligatoris a nivell legislatiu, com l'economia circular, altres s'aniran incorporant com a dinàmica de treball tenint en compte la responsabilitat social corporativa. En aquest sentit, l'informe facilita la implementació d'una transició cap a la circularització de l'empresa, en base als principis de l'economia circular.


L'informe incorpora per primera vegada en una companyia d'aigües a Catalunya i Espanya, una anàlisi integrada amb indicadors per a la mesura i anàlisi de la petjada de carboni i petjada d'aigua, la transició a l'economia circular (TEC), la responsabilitat social corporativa (RSC) i una bateria complementària de 25 indicadors enfocats als reptes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Entre les accions i objectius d'aquest pla, que l'empresa desenvoluparà durant els propers mesos cal destacar les següents:

  • Dur a terme accions per reduir la petjada de carboni (emissions de gasos amb efecte hivernacle) i la petjada hídrica (volum d'aigua que es consumeix o contamina per poder generar un producte o mantenir un servei)

  • millorar la satisfacció del nivell de servei ofert per AMSA

  • accés equitatiu a l'aigua potable

  • gestió sostenible i ús eficient dels recursos naturals

  • promoure pràctiques per minimitzar el consum d'aigua envasada


Finalment, l'informe aporta també les línies de treball que Aigües de Mataró hauria d'afrontar durant els propers anys en la línia mediambiental i de responsabilitat social corporativa, com incloure l'anàlisi de l'impacte de l'empresa sobre els serveis ecosistèmics. Tot això, ha de permetre que AMSA es posicioni com un actor referent, líder i pioner en aquestes temàtiques, tant a nivell local com a Catalunya.


Mas Informació: Descarregar l'Informe

21 views0 comments