Economia Circular del Café i del Plàtan


El foment de l'Economia Circular a partir de l'aprofitament de subproductes agrícoles com el cafè o el plàtan, en el marc del postconflicte a Colòmbia, ha estat el tema escollit per l'alumne del Màster en Sostenibilitat, Felipe Murillo, que ha realitzat en el marc del Projecte AQUARISC i coordinat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.A falta d'un model d'economia circular per les comunitats rurals afectades pel conflicte armat a Colòmbia, el projecte de Màster "Foment de l'Economia Circular a partir de l'aprofitament de subproductes agrícoles en el marc del postconflicte a Colòmbia", pretén articular activitats sostenibles que fomentin el desenvolupament humà, econòmic i ambiental.


El projecte ha estat elaborat per l'enginyer ambiental i sanitari Felipe Murillo Arias, i dirigit pel Dr. Jordi Morató i Farreras, coordinador de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. El projecte s'ha desenvolupat a El Castillo (Meta) i a Cajibío (Cauca), prenent com a base a dues empreses model.


A El Castillo, la microempresa Asodeleite (Mussa), integrada per persones del postconflicte encarregades de la generació de múltiples productes a base del plàtan, encara que especialment s'elabora licor de plàtan i tortillas. A l'escenari actual, el consum d'aigua per a la producció dels productes és relativament acceptable, però si la producció segueix augmentant i no es té una mesura de control es poden sobrepassar els nivells establerts pel programa de Colòmbia per al 2030. Per això, es considera indispensable implementar mesures de millora dins de la cadena de producció amb l'ús d'un model d'economia circular que involucra l'aprofitament de subproductes i tecnologies apropiades per mitigar l'ús indegut del recurs hídric.


A Cajibío (Cauca) s'està treballant en el marc del Projecte AQUARISC, finançat pel Sistema General d'Regalies (CTI) amb el Parc Tecnològic d'Innovació Tecnicafé, i en col·laboració amb l'empresa SUPRACAFE.El Parc Tecnològic del Cafè s'ha convertit en una plataforma de gestió per a la innovació, especialitzada en l'agregació de valor al sector a través de la vigilància tecnològica, intel·ligència competitiva i gestió del coneixement en un model col·laboratiu. L'objectiu fonamental és fomentar l'emprenedoria, la innovació i transferència tecnològica i anar cap a la conformació d'un clúster social i productiu a la regió.


Cauca és avui el quart productor a Colòmbia de cafè. Juntament amb Huila i Nariño conformen un nou eix cafeter al sud, que en hectàrees i producció fa estona supera la tradicional zona cafetera colombiana. Cauca té 32 municipis productors, més de 92.500 hectàrees en cultiu, 92.134 caficultors, una producció de 100 milions de quilos i un valor de la collita de $ 560.000 milions. És de fet, el departament més minifundista del país amb una mitjana de menys d'una hectàrea per cafeter.


En el projecte presentat per Felipe Murillo s'ha realitzat l'estudi de l'economia circular (EC) a partir dels subproductes del procés del cafè. A més, l'anàlisi de l'EC es va a complementar en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i el projecte AQUARISC, amb la implementació d'un sistema de tractament natural dels efluents del rentat del cafè. Per a això, es realitzarà el trasllat d'una planta pilot de tractament des d'Espanya, desenvolupada per la UPC al projecte REAGRITECH, i s'adaptarà per a la depuració d'aigües de procés del cafè.


Aprofitant l'última visita del coordinador de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat i en presència del president de la xarxa RECNET, es va signar un acord de col·laboració per a la cessió a TECNICAFE de la planta de tractament desenvolupada per la UPC.Presentació EC Cafe: Descarregar

Projecte AQUARISC

Projecte REAGRITECH

8 views0 comments