top of page

Drets Humans, Patrimoni Biocultural i Resiliències de Resistències

La professora Maria Alejandra Taborda, de la Universitat de Còrdoba a Colombia, s'incorpora al consell assessor de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, col·laborant a l'establiment de la línia de Drets Humans, Patrimoni Biocultural i Resiliència de Resistències.


Davant l'amuntegament d'evidències que manifesten la impossibilitat de les formes productives d'avui per conservar els sistemes de reciprocitat i equilibri de la natura, en relació amb la cultura i l'home, es reprenen novament, des del diàleg de sabers camps del coneixement com: la pluriversitat, la interculturalitat i l'ecologia crítica, ecologia de sabers i el bon viure, a més de les filosofies indígenes, per cercar enfocaments que superin aquesta dualitat d'una naturalesa separada de la cultura i d'un home cosificat.Aquesta línia de treball des d'accions d'intervenció i recerca busca consolidar un camp de coneixement que inicialment incentivi el diàleg entre sabers tradicionals i científics, com també el dels sabers tradicionals entre si. Sens dubte, hi ha una relació simbiòtica entre la riquesa natural del planeta, la seva diversitat cultural i lingüística i la seva sobreposició geogràfica amb les àrees més riques en diversitat biològica, això com a conseqüència d'unes pràctiques tradicionals i mil·lenàries d'observació, cura i creació de tècniques efectives de protecció i maneig ambiental, anomenat patrimoni biocultural.


Amb el temps, les comunitats des d'experiències mil·lenàries han incorporat estratègies de supervivència: formes d'organització, compromís, vinculació, incorporació d'estratègies de supervivència i altres experiències per establir nous lligams socioambientals, cosa que ha permès que davant les noves adversitats generades pel canvi climàtic entre d'altres, es generen pràctiques comunitàries amb un major exercici en la presa de decisions per afrontar els problemes, durant la seva adversitat, la mitigació i el maneig. És així com l'acció conjunta o resiliències de resistències permet una flexibilització de les conseqüències adverses per potenciar processos dadaptació i recuperació.


Finalment, els pobles indígenes, pagesos han viscut processos d'imposició i alienació, però també de resistència, que els ha permès exercicis d'apropiació i innovació; per tant, la lluita pels drets humans és la lluita pels drets de la natura que estan imbricats, i permeten un major exercici dels seus recursos comunitaris.


La professora Maria Alejandra Taborda és Doctora en Educació/Universitat Pedagògica Nacional. Té un Mestratge en Geografia/ Universitat Pedagògica i Tecnològica De Colòmbia – Institut Geogràfic Agustín Codazzi


Pregrau/Universitari: Geògrafa/ Universitat Nacional de Colòmbia

Pregrau/Universitari: Llicenciatura en Ciències Socials/ Universitat Pedagògica Nacional


Integrant del grup de recerca Societat Imaginaris i Comunicació- SIC- A1

Ministeri de Ciència Tecnologia i Innovació

Directora del planter de recerca Memòria històrica i Drets Humans.

Professora titular, Universitat de Còrdoba-Colòmbia

Coordinadora del grup de recerca del Comitè Permanent per la Defensa dels Drets Humans (CPDH)


13 views0 comments

Comments


bottom of page