top of page

Conclusions - Conferencia Internacional Hidrotecnologies Ancestrals -

Updated: Mar 30


50 especialistes de 21 països i diferents camps de coneixement es van reunir a Barcelona, del 16 al 17 de Febrer del 2023, a la Conferència Internacional “Hidrotecnologies Ancestrals en Resposta a les Emergències Climàtiques, Sanitàries i Alimentàries. Bones pràctiques a la Mediterrània i a Amèrica Llatina i el Carib”.Descarrega el Programa Final: Aquí

Comunicat de Premsa: Aquí

Conclusions: Aquí

Conferències (Videos): AquíEn la conferència en format híbrid (virtual i presencial al Campus Nord de la UPC, a Barcelona), es van presentar 29 Bones Práctiques, reunint professionals i institucions de l'aigua, les autoritats nacionals i locals i acadèmics per discutir el potencial de les hidrotecnologies ancestrals com a solucions integrades per a l'adaptació i la transformació dels territoris.


La conferència va ser organitzada per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i va comptar amb la participació del Programa Hidrològic Intergovernamental (PHI) de la UNESCO i la Global Network of Water Museums (a flagship Initiative of UNESCO-IHP), i amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic (MITERD) d'Espanya, el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i MedCites.


Les principals conclusions es van presentar després d'un ampli debat participatiu durant la trobada de 2 dies, amb el títol "Hidrotecnologies ancestrals: coneixements del passat responent als reptes presents i futurs".


S'ha reconegut i documentat el valor i el potencial de les hidrotecnologies ancestrals per respondre a les emergències globals actuals (clima, biodiversitat, escassetat d'aigua, salut i alimentació), mitjançant evidències de bones pràctiques i estudis de cas.

  • Les hidrotecnologies ancestrals tenen una baixa petjada d'energia, recursos i carboni, i poden ser instrumentals per preservar i restaurar la biodiversitat i enfortir la provisió de serveis ecosistèmics. A més, les hidrotecnologies ancestrals poden servir per a l'adaptació al canvi climàtic i la reducció del risc de desastres.

  • Les hidrotecnologies ancestrals es basen i s'inspiren en la natura, combinant el coneixement tradicional i la gestió dels ecosistemes, per tant les hidrotecnologies ancestrals es poden considerar plenament com a solucions basades en la natura.

  • Les hidrotecnologies ancestrals s'han de considerar no només com a infraestructures històriques i patrimoni cultural, sinó com a models de gestió sostenible de l'aigua per al present i el futur, i es poden millorar encara més utilitzant les últimes innovacions i tecnologies de disciplines socials, ecològiques i de l'enginyeria.

  • Les hidrotecnologies ancestrals serveixen per a una major integració de WEFE NEXUS a escala local i regional per la seva transfuncionalitat i contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).


Moltes hidrotecnologies ancestrals tenen tot el potencial per ser recuperades i/o ampliades per contribuir al canvi transformador necessari per respondre als reptes globals en l'ampli marc del desenvolupament sostenible.

Per tal de permetre plenament la replicació i escalat de les hidrotecnologies ancestrals, necessitem:


-Governança multinivell tant per harmonitzar les polítiques nacionals amb les pràctiques locals com per integrar polítiques sectorials de clima, aigua, energia, alimentació, biodiversitat, salut, desenvolupament urbà i rural, entre d'altres.


-Marcs legals per al reconeixement, protecció i preservació de les hidrotecnologies ancestrals existents, sota amenaça de pèrdua i desaparició.


- Creació de capacitats per als responsables polítics i de decisió a nivell local i nacional, professionals, investigadors i autoritats i comunitats locals, per al desenvolupament teòric i operatiu de les hidrotecnologies ancestrals.


-Recerca multidisciplinària, incloent la integració de tecnologies i l'intercanvi interdisciplinari de coneixements científics, inclosos els coneixements socioculturals i tradicionals; també reconeixent el valor dels ecomuseus;


- Sensibilització i suport per augmentar la comprensió del valor i l'impacte de les hidrotecnologies ancestrals per a la transició de la resiliència;


-Recursos financers i capacitats per al desenvolupament i implementació de demostradors a gran escala per al canvi transformador;


-Xarxa internacional de xarxes d'intermediació del coneixement sobre les hidrotecnologies ancestrals, incloent el desenvolupament de propostes de projectes i la seva implantació.


Finalment, ens comprometem a establir una Comunitat de Pràctica (CoP) integrada per experts de diferents centres de recerca, inclosa la Família de l'Aigua de la UNESCO, que col·laborarà en la recerca, desenvolupament i implementació d'hidrotecnologies ancestrals, també en enllaç amb la iniciativa insígnia de l'IHP, WAMUNET, a través del seu inventari de bones pràctiques i mecanismes de difusió del coneixement.


Hidrotecnologies ancestrals: Construir

el patrimoni mundial del futurPrograma de la conferència


Al llarg de la història, civilitzacions ancestrals van dissenyar i construir sofisticats sistemes d'aigua basats en el cicle hidrològic natural. Aquestes "hidrotecnologies" van proporcionar una resposta adaptativa per abordar problemes com la conservació de l'aigua, el reg o el control d'inundacions i sequeres, però també amb la conservació de la biodiversitat i el desenvolupament sostenible local/regional. Bons exemples d'aquest tipus de sistemes, alguns encara en ús, es poden trobar a tot el món: els Canals Zenú o "camellones" a Colòmbia, les Meravelles Hidràuliques dels Inques al Perú, el Qanat persa a l'Iran o les diferents sèquies per a l'agricultura, com el regadiu al llevant d'Espanya, per citar-ne alguns.


Aquestes hidrotecnologies ancestrals poden ser analitzades des d'un punt de vista actual per avaluar-ne la viabilitat com a tecnologies apropiades en un context global d'emergència climàtica, sanitària i alimentària. Si es gestionen adequadament, aquestes tecnologies podrien convertir-se en una solució eficaç per a l'adaptació i la inclusió com a eines multifuncionals per a la gestió de la contaminació difusa, la seguretat alimentària i sanitària, el control d'inundacions i sequeres, els serveis ecosistèmics, la conservació de la biodiversitat i el desenvolupament econòmic, entre d'altres.PONENTS CONVIDATS CONFIRMATS


Per consultes contactar amb el correu següent: brent.villanueva@upc.edu .
141 views0 comments
bottom of page