/*****/ /*****/

UNESCOSOST

 
Share Button

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC fomenta l’establiment de xarxes complementàries entre si, en un esquema de treball en multixarxa que enforteix les capacitats dels grups individuals.

 

L’any 2011 s’inicia l’estratègia d’establir seus de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (anomenades Oficines UNESCOSOST) a països estratègics, mitjançant convenis de col·laboració entre dues Universitats. Així es va realitzar l’any 2011, amb el Tecnológico de Antioquia (TdeA), Universitat pública a Medellín, Colòmbia.

Les Oficines UNESCOSOST gestionen directament sobre el terreny els diferents convenis i projectes de cooperació internacional promoguts per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, en temes lligats a tecnologies ambientals per al foment del desenvolupament humà sostenible a Amèrica Llatina. Aquests projectes es van iniciar el 2008 a Medellín, amb co-finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), l’Ajuntament de Barcelona (Programa Barcelona Solidària), l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i el Centre per a la Cooperació i el Desenvolupament (CCD) de la UPC, i incorporen tant una vessant de cooperació al desenvolupament, com de foment a la investigació i el desenvolupament.

UNESCOSOST fons blanc-01

UNESCOSOST COLOMBIA. Oficina Conjunta UPC-TdeA. El 24 d’abril de 2014 s’ha re-formalitzat l’oficina UNESCOSOST-Colòmbia mitjançant la signatura de l’Addendum UPC-TdeA per a la constitució oficial de la seu de treball, amb l’objectiu l’enfortiment institucional i acadèmic de les dues institucions. Els membres d’aquesta oficina situada a les instal·lacions del TdeA a Medellín (Colòmbia) consten com a personal vinculat a la institució, provinents dels projectes de cooperació gestionats pel conveni entre la UPC i el TdeA. La comissió mixta conjunta entre la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat i el TdeA esta constituïda pels següents membres:

  • Jorge Ignacio Montoya Restrepo, el Coordinador TdeA
  • Yaneth Daza Vargas (TdeA)
  • Luisa Fernanda Rojo Bedoya (TdeA)
  • Joe Sánchez Restrepo (TdeA)
  • Isabel Restrepo Restrepo (TdeA)
  • Jordi Morató Farreras, el Coordinador UPC.
  • Lorena Aguilar Pérez (UPC)
  • Cristina Carlos-Roca Font (UPC)
  • Brent Villanueva Escobedo (UPC)

La seu de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat a Medellín ha seguit donant suport durant aquest any 2013 i 2014 en la inauguració del Corredor de l’Art del Morro de Moràvia, una intervenció que consta de dues fases, la primera corresponent al disseny i execució dels camins de vianants, així com la protecció i senyalització dels mateixos, i la segona, és la adequació dels espais verds adjacents, i a més, s’han iniciat tots els tràmits (conveni entre les administracions públiques, l’Àrea Metropolitana de Medellín, i el Tecnológico de Antioquia).

Més informació a:

http://www.unescosost.org/2014/03/29/inauguracion-del-parque-de-moravia/

http://www.unescosost.org/project/moravia-florece-para-la-vida/

També, durant aquest 2014 es signarà l’Addendum per a la constitució de la seu de treball UNESCOSOST-Brasil i  UNESCOSOST-Mèxic, a través d’un conveni de col·laboració amb la Univ. Federal de Bahia, a Salvador (Bahia, Brasil) i la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a San Luis Potosí, Mèxic.