/*****/ /*****/

Projectes

 
 • UNESCOSOST Docs  En la present pàgina es proporcionen les plantilles/templates i documents de disseminació de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.

 • Cordillera Sur  El IDIGER (Antes FOPAE), en conjunto con el Jardín Botánico de Bogotá, el Tecnológico de Antioquia y la Cátedra UNESCOSOST, tienen antecedentes de trabajo conjunto en el Parque de Protección por Riesgos de Altos de la Estancia y su área de influencia, donde exitosamente, se llevaron a cabo una serie de acciones socio ambientales que contribuyeron a la recuperación y apropiación del territorio.

 • Villatina  El projecte Enfortiment participatiu del desenvolupament local i capacitats adaptatives en comunitats vulnerables de Medellín. De l'experiència de Moràvia a l'Ecoparc Camposanto Villatina es constitueix com una experiència demostrativa que pretén ajudar en processos similars en altres zones urbanes d'Amèrica Llatina.

 • ECORKWASTE  L’objectiu principal del projecte ECORKWASTE és la demostració de la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica de la revaloració del residu del suro, d’acord amb la mida de partícula.

 • RESURBE  RESURBE és una plataforma de treball oberta, interdisciplinària i multisectorial per facilitar l'intercanvi de coneixements i el diàleg entre els actors involucrats en processos de transformació urbana i regional. Té com a objectiu promoure la transició sistèmica en ciutats basat en la co-evolució i la innovació social, a través de processos participatius incloents.

 • Àrea de Cultura  Treballm des de la cultura. Això és, fomentar i seguir creixent també amb la cultura en els seus termes més artístics i creatius, al costat de la tradició, l'esforç i la passió de l'art. Sentir-nos vius per fer possible els camins del desenvolupament humà sostenible, amb tota la seva amplitud.

 • Cicle de Xerrades Reciclar Ciutat  Cicle de Xerrades Reciclar Ciutat, cicle anual per a l'intercanvi i difusió d'idees i experiències de transformació en els diferents àmbits de la vida quotidiana de les ciutats.

 • REAGRITECH  REAGRITECH pretén demostrar un mètode per reciclar els recursos hídrics a escala de parcel la, per tal d'optimitzar-los per al seu millor ús a l'ecosistema i, per tant, aconseguir una conca fluvial sostenible i integrada, mitjançant la millora de les característiques químiques de l'aigua reutilitzada i, per tant, millorar l'entorn natural que els envolta.

 • Altos de la Estancia  Recuperació socioambiental participativa de la zona declarada sòl de protecció per risc en el sector Altos de la Estancia, de la localitat de Ciudad Bolívar, a Bogotà, Colòmbia.

 • RECNET  La xarxa " Reciclar Ciutat . Repensant la Transformació de les Ciutats ( RECNET ) ", actualment formada per més de 90 entitats de 11 països diferents , neix amb la finalitat de trobar la col·laboració dels actors clau interessats en repensar la transformació de les ciutats per a una transició sostenible cap sistemes socio - ecològics més resilients.

 • Moravia Floreix per a la Vida  El Pla Integral de Restauració Ambiental del Morro de Moràvia es troba dins del marc del Macro Projecte de Moràvia, per a la recuperació socioeconòmica-ambiental del morro, executat per AMVA i l'Alcaldia de Medellín. Té com a objectiu donar solució al problema ambiental causat pels efluents contaminats (lixiviats) emesos pels residus sòlids urbans, que es troben en aquest antic abocador de Medellín, mitjançant la implementació i ús de tecnologies sostenibles: Buffer Strips i Aiguamolls Construïts.

 • Petjada Hídrica riu Porce a Medellín  Evaluació de la Petjada hídrica a la conca del riu Porce, dirigit pel Centre de Ciència i Tecnologia d'Antioquia (CTA), i que forma part de la iniciativa Colòmbia SuizAgua, de l'Agència Suïssa per al Desenvolupament i la Cooperació (COSUDE).

 • Expo L’aigua que treu la Fam  L'aigua que treu la Fam és un exposició formada per dues parts: “Mercat Fam: obert 24 hores” de l'ONG Acció contra la Fam i “Aigua per menjar: gestió sostenible de l'aigua i sobirania alimentària” de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, en un espai expositiu de 250 metres quadrats.

 • RIARTAS  La xarxa RIARTAS està formada per un grup d'investigadors provinents d'Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Espanya i Portugal, que treballen en un entorn col · laboratiu per promoure el desenvolupament d'activitats encaminades a la remediació ambiental.

 
Catedra UNESCO de Sostenibilitat