/*****/ /*****/

Estada d’Erika Tovar en la Càtedra

New 07/03/2018
Summary
L'estada té com a objectiu avaluar l'eficiència de l'ús de plaques de suro com aïllant tèrmic en els contenidors marítims dels projectes europeus.
 

Share Button

Erika Tovar, estudiant de l’Escola Agrícola Panamericana Zamorano, actualment es troba cursant les seves pràctiques professionals a la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat de Catalunya.

 

Actualment es troba col·laborant en els projectes europeus LIFE REAGRITECH (Regeneració i reutilització de l’aigua d’escorrentia i de drenatge en parcel·les agrícoles a partir de sistemes naturals combinats de tractament d’aigües), i LIFE ECORKWASTE (Gestió integrada i sostenible dels residus de suro de la indústria del suro), relacionats amb el maneig ambiental d’aigües subterrànies contaminades per nitrats a causa de pràctiques agrícoles i amb la revalorització del suro, com a subproducte del seu procés d’industrialització, com a mitjà filtrant per a la depuració d’aigua i aïllant tèrmic.

A més, Es troba desenvolupant l’estat de l’art sobre la revalorització del subproducte suro, les anàlisis de les temperatures internes dels contenidors marítims (aiguamolls de tractament) i el monitoratge del consum energètic de les tecnologies naturals per a la depuració d’aigua.

Related Topics    No hay coincidencias...


      No hay coincidencias...
 
Catedra UNESCO de Sostenibilitat