/*****/ /*****/

Projecte Zenú a Córdoba, Colòmbia

New 19/02/2018
Summary
La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat està preparant un projecte de recuperació del patrimoni immaterial cultural (PCI) zenú amb la Universidad de Córdoba a Colòmbia.
 

Share Button

La cultura zenú corresponia a un poble que habitava les valls dels rius Sinú, el San Jorge i el litoral del carib del Golfo de Morrosquillo, als departaments de Córdoba i Sucre a Colòmbia. Els zenús van desenvolupar 200 anys A.C. una societat hidràulica que va construir una sèrie de canals de drenatge, que els permetia controlar les inundacions i adequar extenses zones per als habitatges i els cultius.

 

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat està preparant un projecte per a la recuperació del patrimoni immaterial cultural (PCI) zenú amb la Universidad de Córdoba a Colòmbia. El projecte donarà eines per millorar la seguretat alimentària als descendents de la població zenú, a través d’un projecte de desenvolupament d’aquaponia. El projecte s’està preparant amb entitats de la zona, coordinat per la Universidad de Córdoba (UC) i en col·laboració amb la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

Related Topics

 
Catedra UNESCO de Sostenibilitat