/*****/ /*****/

Taller Formació per a Gestors en resiliència Comunitària Ecològica-Hídrica

Events 14:00 - 17:00; 02/02/2018
Banco de la Republica, Sucursal Monteria
Summary
El Taller "Formació per a Gestors en resiliència Comunitària Ecològica-hídrica" es va realitzar a la ciutat de Montería, Colòmbia, l'1-2 de febrer, organitzat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC en col·laboració amb la Universitat de Còrdova, la Universitat Pontifícia Bolivariana Seccional Montería i l'Àrea Cultural del Banc de la República Seccional Montería.
 

Share Button

El Taller “Formació per a Gestors en resiliència Comunitària Ecològica-hídrica” es va realitzar a la ciutat de Montería, Colòmbia, l’1-2 de febrer, organitzat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC en col·laboració amb la Universitat de Còrdova, la Universitat Pontifícia Bolivariana Seccional Montería i l’Àrea Cultural del Banc de la República Seccional Montería.

 

El Taller es va realitzar en el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat de Còrdova i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-Universitat Politècnica de Catalunya, com un primer curs interdisciplinari dirigit a estudiants dels programes d’Enginyeria Ambiental, Biologia i Ciències Socials. Això ha permès desenvolupar una reflexió sobre la necessitat d’una mirada crítica i constructiva per fer front als canvis del treball amb les comunitats sobre aspectes de canvi climàtic, sostenibilitat, economia circular, bon viure i biodiversitat.

L’esdeveniment va comptar amb la participació del programa d’Enginyeria Ambiental i Sanitària de la Universitat Pontifícia Bolivariana i del Centre de Documentació Orlando Fals Borda de l’Àrea cultural del Banc de la República.

Llista de Key Speakers:

Dra. María Alejandra Taborda- Universitat de Còrdova

Dr. Joan Linares – Universitat de Còrdova

Mg. Yhonattan Méndez Universitat Pontifícia Bolivariana

Dr. Jordi moratòria Càtedra UNESCO de Sostenibilitat- Universitat Politècnica de Catalunya

link:

El Taller es va realitzar en el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat de Còrdova i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-Universitat Politècnica de Catalunya, com un primer curs interdisciplinari dirigit a estudiants dels programes d’Enginyeria Ambiental, Biologia i Ciències Socials. Això ha permès desenvolupar una reflexió sobre la necessitat d’una mirada crítica i constructiva per fer front als canvis del treball amb les comunitats sobre aspectes de canvi climàtic, sostenibilitat, economia circular, bon viure i biodiversitat.

L’esdeveniment va comptar amb la participació del programa d’Enginyeria Ambiental i Sanitària de la Universitat Pontifícia Bolivariana i del Centre de Documentació Orlando Fals Borda de l’Àrea cultural del Banc de la República.

Llista de Key Speakers:

Dra. María Alejandra Taborda- Universitat de Còrdova

Dr. Joan Linares – Universitat de Còrdova

Mg. Yhonattan Méndez Universitat Pontifícia Bolivariana

Dr. Jordi moratòria Càtedra UNESCO de Sostenibilitat- Universitat Politècnica de Catalunya

link:

Related Topics

 
Catedra UNESCO de Sostenibilitat