/*****/ /*****/

Desenvolupament sostenible. Transició cap a la coevolució global

New 12/01/2018
Summary
El nou llibre de Luis M. Jiménez Herrero, president d’ASYPS ha estat publicat per la editorial Piràmide.
 

Share Button

Al text s’analitza la complexa temàtica de la sostenibilitat i els processos de desenvolupament sostenible amb una visió sobre la gran transició global o, millor encara, sobre una “família” de transicions a gran escala interconnectades d’índole econòmica, energètica, ambiental, política-institucional, social i urbana. Els grans canvis estructurals cap a un futur sostenible i equitatiu depenen del resultat de les interaccions del conjunt de transicions interdependents.

 

La humanitat es troba davant un canvi global en l’anomenada era del Antropocè. Per trobar sortides a aquesta crisis planetària i de civilització, que estem generant i patint, tot indica que hi ha que concebre la sostenibilitat de forma integral i plantejar el desenvolupament no com una doctrina o un model definit, sinó com un conjunt de processos de canvi obert i equilibris dinàmics i resilients de permanent aprenentatge, que marquen las trajectòries dels sistemes socio-ecològics. Les societats del segle XXI s’enfronten a una gran transició socioeconòmica-ecològica mitjançant una família de transicions a gran escala.

Es perceben diferents escenaris per aspirar a la sostenibilitat global. Coneixem les tendències actuals però no sabem el destí final: pot ser una evolució gradual o salts en punts de bifurcació imprevistos. Governar les grans transicions sociourbanes, tecnicoeconòmiques i polític-institucionals en clau de sostenibilitat permetria garantir la coevolució entre els sistemes humans i la biosfera, donant un nou sentit al progrés.

Aquest llibre aprofundeix en l’anàlisi de la integració dels principis de la sostenibilitat que donen lloc a l’opció social definida com desenvolupament sostenible, especialment des d’un enfocament coevolutiu. A la part primera del llibre s’analitzen les forces motrius que impulsen el canvi global i els processos d’insostenibilitat del model dominant. A la part segona s’aborda la multidimensionalitat del paradigma sostenibilista i de la ciència de la sostenibilitat, incorporant els nous indicadors que assenyalen la bona direcció d’un trànsit sostenible. A la part tercera s’estudien les estratègies de canvi i les grans transicions de les societats modernes cap a un futur comú. L’obra finalitza amb una reflexió profunda sobre la coevolució del sistema humà i el sistema natural dins el sistema global.

Índex

Introducció. El canvi global i la consciència de la insostenibilitat en l’era del Antropocè. El sistema econòmic mundial, creixement i consum de recursos en la asimetria Nord-Sud. Sostenibilitat i desenvolupament sostenible. Dinàmica i multidimensionalitat de la sostenibilitat. Principis operatius de la sostenibilitat del desenvolupament. Mesura i avaluació dels processos de desenvolupament sostenible. Estratègies per al canvi i grans transicions en clau de sostenibilitat. La gran transició sociodemogràfica i urbana. La gran transició econòmica (I). La gran transició econòmica (II). La gran transició polític-institucional. Desenvolupament sostenible i coevolució.

Fitxa tècnica:

 • Col·lecció: ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES> Empresa i Gestió
 • Format: Estàndard, Paper
 • Mida: 15,50 x 23,00
 • Pàgines: 496
 • Edició: 01ª edició
 • Publicació: juny 2017
 • Preu: 32,00 €
 • I.S.B.N .: 978-84-368-3769-8
 • Codi Comercial: 225.250
 • Un altre format: ePub
 • I.S.B.N .: 978-84-368-3770-4

Related Topics   No hay coincidencias...
 
Catedra UNESCO de Sostenibilitat