/*****/ /*****/

Acord per a la gestió compartida de la Xarxa BIOPOLIS

New 29/11/2017
Summary
El passat 18 de juliol la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i la Universidad de Caldas amb seu a la ciutat de Manizales, Colòmbia, han signat una Carta de Compromís per a la gestió integral i compartida de la Xarxa Iberoamericana d'Estudis Ambientals Urbans (BIOPOLIS ).
 

Share Button

L’objectiu de la Xarxa BIOPOLIS és la cooperació entre universitats, governs locals, institucions, organitzacions no governamentals i comunitats per al desenvolupament d’activitats de recerca, gestió, avaluació i formació que incideixin en polítiques públiques per a la sostenibilitat de les ciutats i els ecosistemes que les sustenten.

 

La Xarxa va iniciar activitats a l’Amèrica Llatina l’any 1993 amb el suport del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambienta (PNUMA), sent universitats fundadores la de Buenos Aires, la Católica de Chile i la Nacional de Colombia Seu Manizales que va actuar com a coordinadora fins al any 2016. Així durant més de dues dècades es va aconseguir integrar un nombre significatiu de membres per avançar diversa i qualitativament en processos de gestió compartida (tècnica- política- comunitària) gràcies a l’aportació d’universitats com a productores i transmissores de coneixement, al compromís de governs locals com a gestors ambientals del territori polític administratiu ia la activa participació d’organitzacions comunitàries i ciutadanes.

Igualment, de forma ininterrompuda es van dur a terme trobades, seminaris i tallers per debatre conceptes, metodologies i intercanvis d’experiències significatives. En aquest context, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC juntament amb l’Ajuntament de Terrassa van coordinar en l’any 2009 la realització de la IX Trobada i el III Seminari de Ciutats Iberoamericanes per a la Sostenibilitat.

Actualment, la coordinació de la Xarxa té el repte de continuar avançant i desenvolupar l’Agenda per al proper quinquenni (2018- 2022), la qual es definirà conjuntament amb tots els membres de la Xarxa mitjançant una reflexió acadèmica sobre la relació i discussió de temes com el medi ambient i desenvolupament; la consolidació del desenvolupament urbà sostenible; la construcció de la utopia del model de desenvolupament urbà o potser del desenvolupament urbà alternatiu.

Amb la finalitat de poder constituir l’agenda quinquennal i la commemoració dels 25 anys de la Xarxa, es proposarà a tots els membres, la realització de la XI Trobada de la Xarxa el proper any 2018, el qual tindrà per objectiu el diàleg de sabers.

Luz Stella Velásquez, Coordinadora ad Hoc Red Iberoamericana de Estudios Ambientales Urbanos

Jordi Morató, Coordinador C`stedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC

Related Topics    No hay coincidencias...


      No hay coincidencias...
 
Catedra UNESCO de Sostenibilitat