/*****/ /*****/

La Innovació en la Gestió Pública

Libro 09/11/2017
Summary
La Innovació en la Gestió Pública
 

Share Button

Descripció:

Aquesta obra té com a propòsit identificar i analitzar els nous models d’Administració pública sorgits arrel de la crisis. A partir d’una doble aproximació, que revisa tant els conceptes teòrics com les formes de la seva aplicació a nivell estatal i municipal, aquest anàlisis es centra especialment en els casos de Barcelona, Bielefeld (Alemanya) i Belém (Brasil) i que, tot i les seves diferencies, manifesten similituds en els seus processos de transformació i en els seus dissenys i practiques institucionals.

Des d’una perspectiva que pren com a referent les aportacions de sistemes de Niklas Luhmann, aquest llibre desenvolupa la hipòtesis segons la qual els models emergents i innovadors d’Administració i gestió pública no corresponen en la seva majoria a iniciatives internes de transparència o de millora de la rendició de comptes, sinó que les causes s’han de buscar en els canvis exògens de l’entorn, on la aparició de moviments polítics i sociopolítics han tingut un paper determinant per a promoure aquestes practiques innovadores.

Autor: Pont Vidal, Josep

Editorial: Catarata

Pàgines: 207.

Any: 2017

Preu: 17,5 euros

Enllaç: http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/1207

Related Topics      No hay coincidencias...
 
Catedra UNESCO de Sostenibilitat