/*****/ /*****/

¿Economia Circular o Espiral? Fòrum del Club de Roma i ASYPS

New 29/06/2017
Summary
La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat ha participat en el Fòrum organitzat pel Capítol Espanyol del Club de Roma i l'Associació per a la Sostenibilitat i Progrés de les Societats (ASYPS), en col·laboració amb l'Obra Social de La Caixa, presentant un anàlisi dels actors i bones pràctiques, realitzat a partir de l'informe de situació i Evolució de l'Economia Circular a Espanya desenvolupat per RECNET, ASYPS i la mateixa Càtedra.
 

Share Button

La Unió Europea està impulsant un paquet d’iniciatives per construir una Economia Circular a Europa amb la finalitat de desenvolupar un nou paradigma econòmic que tanqui el cercle del disseny, la producció, el consum i la gestió de residus. Especialment es pretén transformar els residus en recursos, aportant, així, una solució a la crisi ambiental i donant una alternativa eficient i competitiva al model econòmic de desenvolupament lineal (prendre, usar i llençar). Amb el que s’espera generar, a més, ocupació sostenible.

 

L’Economia Circular afavoreix que el valor dels productes i materials es mantinguin durant un major temps. Els residus i l’ús dels recursos es redueixen al mínim i els recursos es conserven dins de l’economia quan un producte ha arribat al final de la seva vida útil, per tal de tornar-los a utilitzar repetidament i seguir creant valor.

El Fòrum ha posat de manifest un debat conceptual. Els components dels sistemes de l’Economia Circular es basen en “biomímica”, el que significa imitar els processos de la natura. No obstant això, les lleis termodinàmiques i econòmiques fan que un sistema d’economia completament circular o de bucle tancat sigui impossible.

No tot pot reciclar-se, tot i que cal dissenyar per reciclar i fer que les coses durin. Cada vegada que es fa alguna cosa, es perd irreversiblement una part. En algun punt, tots els sistemes esdevenen massa costosos per aconseguir el guany última en eficiència o en ús de recursos, a més que moltes substàncies emprades en els processos productius són inherentment dissipades a través del seu ús.

Però, en tot cas es pot progressar cap a un model de metabolisme social de cicle tancat més eficient, equitatiu i sostenible. És factible millorar els processos de producció de manera que s’utilitzin més eficaçment els recursos i es generin menys residus, alhora que es creen oportunitats empresarials i s’estimula la innovació i la protecció ambiental.

Sens dubte s’assisteix, així, a un gran repte i una gran oportunitat per propiciar la transició cap a una economia més circular a Espanya.

Enllaços:

Programa+Foro+Economía+Circular

Presentacion_Jordi Morato_Foro_Eco+Cir+o+Espiral_DEF

http://cotec.es/informe-economia-circular-2/

Related Topics

 
Catedra UNESCO de Sostenibilitat