/*****/ /*****/

Els projectes europeus LIFE+ ECORKWASTE i REAGRITECH citats al suplement d’innovadors del Diari El Mundo

New 15/02/2016
Summary
Paula Clemente, periodista del Diari El Mundo, publica un article derivat de l'entrevista realitzada al professor Jordi Morató, coordinador de la Càtedra UNESCO de la UPC, sobre els dos projectes demostratius finançats pel programa LIFE +
 

Share Button

El 9 de febrer de 2016 s’ha publicat al número 132 del suplement “Innovadors” del Diari El Mundo, un article sobre els projectes de regeneració i reutilització de l’aigua d’escorrentia i drenatge de terrenys agrícoles mitjançant sistemes de tractament d’aigües combinades de forma natural (REAGRITECH) i de gestió integrada i sostenible dels residus de suro generat en la indústria del suro (ECORKWASTE).

 

El projecte REAGRITECH pretén demostrar un mètode per reciclar els recursos hídrics a escala de parcel·la, per tal d’optimitzar-los pel seu millor ús en l’ecosistema i, per tant, aconseguir una conca fluvial sostenible i integrada, mitjançant la millora de les característiques químiques del aigua reutilitzada i per millorar l’entorn natural que els envolta.

El projecte ECORKWASTE pretén demostrar la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica de valorització dels residus de suro, d’acord amb la mida de les partícules del residu del suro.

Podeu descarregar l’article del diari El Mundo en el següent enllaç:

Innovadores_Portada

Innovadores_articulo

Més informació:

Projecte REAGRITECH:

http://www.unescosost.org/project/reagritech/

Projecte ECORKWASTE:

http://www.unescosost.org/project/ecorkwaste/

Related Topics

    • LIFE Ecorkwaste Open Day Journey
 
Catedra UNESCO de Sostenibilitat