/*****/ /*****/

RECNET – Xarxa Reciclar Ciutat

Events 11/04/2014
World Urban Forum
Summary
La xarxa RECNET organitzarà un Networking dins del WUF 7 a Medellín, el proper 11 d'abril, esdeveniment que servirà per presentar de manera oficial la xarxa.
 

Share Button

wuf7_2.1 La xarxa “Reciclar Ciutat. Repensant la Transformació de les Ciutats (RECNET) “, actualment formada per més de 90 entitats de 11 països diferents, neix amb la finalitat de trobar la col·laboració dels actors clau interessats en repensar la transformació de les ciutats per a una transició sostenible cap sistemes socio-ecològics més resilients. L’eix principal de treball de la Xarxa RECNET serà el foment del DESENVOLUPAMENT COMUNITARI PARTICIPATIU mitjançant la transferència d’experiències, la promoció d’accions socioambientals i activitats de sensibilització, que permetin promoure, vincular i articular l’empoderament de tots els actors involucrats. RECNET es centra en quatre àrees principals de treball (energia, aigua, territori i biodiversitat) , dirigides a reptes clau que han d’estar en constant innovació i investigació: – Adaptació i mitigació del canvi climàtic – Patrimoni Immaterial – Economia Verda i circular L’objectiu principal de la Xarxa RECNET és el de crear una xarxa d’institucions entre Europa (EU) i Amèrica Llatina (AL) per al desenvolupament de la innovació social, dirigida a reduir l’impacte ambiental de les ciutats, mitjançant la promoció de mecanismes apropiats de participació social en transició cap a la gestió sostenible del territori. El primer esdeveniment formal de la Xarxa RECNET es realitzarà dins de les activitats programades al World Urban Forum Medellín, Colòmbia, en el networking “Estratègies de resiliència per al desenvolupament local i regional sostenible de ciutats”, el divendres 11 d’abril del 2014, de 14 a 16 hores, a l’aula 16 del pavelló vermell. RECNET està buscant la col·laboració dels actors clau interessats en repensar les ciutats, cap a una transició sostenible dels sistemes socio-ecològics. Per tramitar l’adhesió a la xarxa, podeu confirmar a la següent adreça de correu electrònic: brent.villanueva@upc.edu

Related Topics

 
Catedra UNESCO de Sostenibilitat